• + BỆNH VIỆN MẮT BẮC TRUNG NAM
  • Số 09 Lê Hoàn, Tp Thanh Hoá

THÔNG TIN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Y TẾ ÁNH DƯƠNG


BỆNH VIỆN MẮT BẮC TRUNG NAM


Sáng mắt sáng cả tương lai
Số 09 Lê Hoàn
P. Trường Thi
TP Thanh Hoá
Thanh Hoá, Việt Nam
ĐT: 0237 3727 885
Lễ Tân: 02373 27 44 55
MST: 2802274785
Chat
1